915 43 083

Vest Supply AS – historie og milepæler

1992

Selskapet stiftet i Kristiansund 7. juli 1992 av Ivar Gjøstøl (Styreleder) og hans sønn Kjell Ivar Gjøstøl (Daglig leder).
Leier lokaler på oljebasen Vestbase, og ingen øvrige ansatte.
Første faktura ble sendt ut til Austevoll Management AS (nå DOF ASA).

1993

Første medarbeider ansatt fra 1. januar 1993, etter hvert også flere nye medarbeidere samme år.
Omsetning første hele driftsår ble på 15 MNOK , og med et resultat på 1.7 MNOK.

1994

Får godkjent Tollager, og kommuniserer elektronisk med tollvesenet.
ICA Meny Vest Supply AS blir opprettet, etablert i samarbeid med ICA-kjeden, med fokus på salg av proviant mot offshore-markedet på Haltenbanken.

1995

Vi flytter inn og samler våre aktiviteter i nye lokaler på Vestbase bygg nr. 5, og åpner da også vår første betjente butikk.

1996

Vest Supply AS blir for første gang sertifisert som godkjent leverandør i Achilles sin felles kvalifikasjonsordning for leverandører til oljeindustrien i Norge.

1997

Kristiansund Supply blir etablert (senere; Møregruppen AS), en Interesseorganisasjon, bestående av lokale firma som arbeider i fellesskap for økt service og handel. Vest Supply AS valgt som utøvende firma.
Kåret som «Gaselle-bedrift» av Dagens Næringsliv og Dun & Bradstreet.

2000

Vi kjøper et 2000 kvm stort bygg i Løkkemyra Industriområde, og oppretter en egen butikk og salgsavdeling med fokus mot landbasert industri.

2001

Vest Supply AS blir innlemmet som medlem i TOOLS, Nordens største leverandørkjede av industrielt forbruksmateriell.
Tilbyr levering av flytende Nitrogen fra et nytt tankanlegg på Vestbase, i tillegg til industrigasser.

2005

Gründer Ivar Gjøstøl går ut av selskapet som aksjonær, men fortsetter som arbeidende styreformann. Hovedaksjonær etter dette er Kjell Ivar Gjøstøl, som sammen med søstrene Marianne og Monica Gjøstøl kontrollerer 100 % av selskapet.

2007

Vi åpner en ny stor butikk i våre lokaler på Løkkemyra.
For første gang siden etableringen i 1992, så passerer vi 20 ansatte.

2008

Historisk omsetningsrekord på ca. 90 MNOK.

2012

Vi feier 20-års jubileum siden etableringen.

2014

Selskapet blir sertifisert av DNV-GL i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001:2008.

2017

Selskapet blir sertifisert av DNV-GL i henhold til nyeste kvalitetsstandard ISO 9001:2015.

2018

Selskapet blir nytt medlem og deleier i BIG-gruppen – Nordens ledende frittstående bygg- og industrikjede