915 43 083

24-timers vakt-telefon
915 43 083

                                                                                 

Lokal markedskunnskap
BIG-gruppen har gjennom mangeårig erfaring fra de spesifikke krav og forventninger som kommer fra sluttkundene på respektive lokale markeder, skapt et veldig høyt kunnskapsnivå og markedskunnskap.

 

Sortiment
BIG-gruppen selger de ledende fabrikater på markedet som bl.a. står for produktutvikling, kvalitet, produktivitet, ergonomi m.m. men vi selger også produkter i andre pris- og kvalitetsnivåer for yrkesmessig bruk. Produktene kjøpes inn direkte fra ledende produsenter i verden, uten fordyrende mellomledd. Våre kunder har tilgang til over 1 million artikler.

 

Kostnadsbesparende prosjekt
BIG-gruppen har flere ulike konseptløsninger for å redusere sluttkundenes totalkostnader ved å f.eks. gjennomføre BIG LagerService eller Total Service Provider sammen med våre sluttkunder, reduserer vi diverse synlige og skjulte kostnader.

 

Fleksibilitet
BIG-gruppen er en fleksibel samarbeidspartner og kan dermed diskutere og implementere ulike unike detaljhandel-løsninger for å skape økt verdi for kunden.

 

Høy teknisk kompetanse
BIG-gruppen har som målsetting kontinuerlig å forhøye vår tekniske kompetanse for å tilføre viktige merverdier til våre kunder. Derfor investerer vi mye i BIG Academy og diverse produktutdannelser innen ulike tekniske områder.

 

Effektive IT-løsninger
BIG-gruppen har mye erfaring med mange ulike IT-løsninger for å effektivisere og forbedre våre kunders varelevering. Foruten netthandel arbeider vi også med f.eks. Punch Out, web-stock, håndterminaler og innkjøpsportaler.

 

Korte beslutningsveier
BIG-gruppen er en flat organisasjon med korte beslutningsveier. Dette innebærer en hurtighet og fleksibilitet som er høyt verdsatt blant våre kunder.

Hos oss finner du produkter innen:

 • Arbeidsklær / Hansker
 • Elektro – luftverktøy
 • Fallsikringsutstyr
 • Festemidler / skruer / Bolter
 • Håndverktøy / slipeverktøy
 • Industrigummi – slanger – koblinger – Filter
 • Kapp -og slipeprodukter
 • Kjemi / Olje / Gass
 • Kontorutstyr / Lagerinnrednin
 • Personlig verneutstyr / Redningsutstyr
 • Smøremidler
 • Sveis
 • Transport- /løfteutstyr – Hydraulikk
 • Transmisjoner
 • Proviant

Åpningstider:

Mandag – Fredag / 0700 – 1600

Telefon / 71 56 54 70

Mail / post@vestsupply.no

Vi er lokalisert i Industriveien 13, sentralt på Løkkemyra Industriområde. Det er svært kort vei til Kristiansund sentrum, Kvernberget flyplass og Vest Base. Alt innen 5 – 15 minutter med bil.