915 43 083

Vest Supply AS har siden 1992 vært en viktig samarbeidspartner for on -og offshore virksomheten i hele Norge, med hovedvekt på virksomheten i Midt – Norge og Nordmøre. Vi er stolte over at våre kunder bruker oss, våre tjenester innenfor skipshandel, proviant, agentvirksomhet og våre evner til å skaffe produkter som etterspørres av landbasert industri.

 

Som en totalleverandør er vi istand til å betjene de aller fleste forespørsler,
innenfor korte tidsfrister, og innenfor fornuftige kostnadsrammer.

 

Årsaken til at Vest Supply AS er konkuransedyktige overfor større aktører, er vår evne til alltid å søke effektivitet i alle ledd. Vi er alltid tilgjengelig. Og vi legger vår ære i å tilby genuin service.